Diese Website, Gedmatch.info, ist nicht die GEDmatch, Inc., die US-Unternehmen verbunden, die Kunden Abstammung und Genealogie Spuren. Diese Website ist eine kostenlose Datenbank der mitteleuropäischen Nachnamen und hat keine Verbindung zum DNA Abstammung Tracing auch immer. Für den Zugriff auf GEDmatch, Inc., Besuchgedmatch.com.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich, dass seine Verwendung des ersten und Cookies von Drittanbietern für die Website-Funktionen, Anzeigen und Traffic-Analyse. Lies mehr

Seznam služeb, které jsou k dispozici

 • places - získá seznam všech evidovaných míst.
  Obsahuje tyto datové položky:
  • id - interní identifikace lokality, bude vyplněno vždy unikátním neměnným indentifikátorem
  • name - jméno lokality, bude vyplněno vždy
  • place_name_normalized - jméno lokality v normalizovaném tvaru, nemusí být vyplněno
  • latitude - zeměpisnou délku z pozice lokality, nemusí být vyplněno
  • longitude - zeměpisnou šířku z pozice lokality, nemusí být vyplněno
 • placeswithnogps - získá seznam všech míst v systému,které nemají zadanou GPS pozici.
  Obsahuje tyto datové položky:
  • id - interní identifikace lokality, bude vyplněno vždy unikátním neměnným indentifikátorem
  • name - jméno lokality, bude vyplněno vždy
  • place_name_normalized - jméno lokality v normalizovaném tvaru, nemusí být vyplněno

Parametry služeb

Všechny parametry jsou zatím společné všem službám. Pokud není parmetr zadaný, je použita výchozí hodnota (neplatí pro hodnotu klíč, ta musí být zadána vždy) - zde označna tučným písmem.

Klíč
[parametr key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Parametr je povinný, klíč přiděluje GEDMATCH.INFO na základě žádosti pro vybranou skupinu služeb. Pokud máte zájem API využít, kontaktujte nás.

Formáty výstupu
[parametr format=txt|csv|json]
Výbírá výstupní formát výstupu. V současné době podporujeme: Znaková sada
[parametr charset=utf-8|windows-1250]
Vybírá výstupní znakovou sadu souboru. V současné době podporujeme:
 • utf-8 - výchozí nastavení
 • windows-1250
Výstup hlavičky
[parametr header=yes|no]
Pokud je nastaveno yes(ano), výstup obsahuje hlavičku (pokud to pro daný formát má smysl - txt,csv).Ve výchozím stavu je parametr nastaven na hodnotu no (ne) - bez výstupu hlavičky dat.

Příklad použití

Výpis seznamu míst bez GPS lokalizace ve formátu csv, bez hlavičky by vypadal takto:
http://www.gedmatch.info/cs/api/placeswithnogps?key=1a564as65d4a65sda6erererear64s45&format=csv&header=no

výstupem bude toto (soubor placeswithnogps.csv):

1;"Chlumec nad Cidlinou";CHLUMEC NAD CIDLINOU
2;"Mladá Boleslav";MLADA BOLESLAV