This Website, Gedmatch.info, is not affiliated the GEDmatch, Inc., the U.S. company that traces customer’s ancestry and genealogy. This Website is a free database of Central European surnames and has no connection to DNA ancestry tracing whatsoever. To access GEDmatch, Inc., visitgedmatch.com.
By using this site you agree to its use of first and third party cookies for website functionality, ads, and traffic analysis. Read more

Seznam služeb, které jsou k dispozici

 • places - získá seznam všech evidovaných míst.
  Obsahuje tyto datové položky:
  • id - interní identifikace lokality, bude vyplněno vždy unikátním neměnným indentifikátorem
  • name - jméno lokality, bude vyplněno vždy
  • place_name_normalized - jméno lokality v normalizovaném tvaru, nemusí být vyplněno
  • latitude - zeměpisnou délku z pozice lokality, nemusí být vyplněno
  • longitude - zeměpisnou šířku z pozice lokality, nemusí být vyplněno
 • placeswithnogps - získá seznam všech míst v systému,které nemají zadanou GPS pozici.
  Obsahuje tyto datové položky:
  • id - interní identifikace lokality, bude vyplněno vždy unikátním neměnným indentifikátorem
  • name - jméno lokality, bude vyplněno vždy
  • place_name_normalized - jméno lokality v normalizovaném tvaru, nemusí být vyplněno

Parametry služeb

Všechny parametry jsou zatím společné všem službám. Pokud není parmetr zadaný, je použita výchozí hodnota (neplatí pro hodnotu klíč, ta musí být zadána vždy) - zde označna tučným písmem.

Klíč
[parametr key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Parametr je povinný, klíč přiděluje GEDMATCH.INFO na základě žádosti pro vybranou skupinu služeb. Pokud máte zájem API využít, kontaktujte nás.

Formáty výstupu
[parametr format=txt|csv|json]
Výbírá výstupní formát výstupu. V současné době podporujeme: Znaková sada
[parametr charset=utf-8|windows-1250]
Vybírá výstupní znakovou sadu souboru. V současné době podporujeme:
 • utf-8 - výchozí nastavení
 • windows-1250
Výstup hlavičky
[parametr header=yes|no]
Pokud je nastaveno yes(ano), výstup obsahuje hlavičku (pokud to pro daný formát má smysl - txt,csv).Ve výchozím stavu je parametr nastaven na hodnotu no (ne) - bez výstupu hlavičky dat.

Příklad použití

Výpis seznamu míst bez GPS lokalizace ve formátu csv, bez hlavičky by vypadal takto:
http://www.gedmatch.info/cs/api/placeswithnogps?key=1a564as65d4a65sda6erererear64s45&format=csv&header=no

výstupem bude toto (soubor placeswithnogps.csv):

1;"Chlumec nad Cidlinou";CHLUMEC NAD CIDLINOU
2;"Mladá Boleslav";MLADA BOLESLAV